Keď Slovenská národná rada uzákonila ľudové súdnictvo, bral sa zvláštny zreteľ na tých zradcov a kolaborantov, ktorých význam je celonárodný a na tých, ktorých zločiny majú celonárodný charakter. Všetkých zločincov tohto druhu bude súdiť zvláštny ľudový tribunál: Národný súd, so sídlom v Bratislave. Národný súd má rozhodovať najmä o trestných činoch bývalého prezidenta tzv. Slovenského štátu, bývalých ministrov, poslancov, členov HVHG, HVHM, šéfov propagandy, vyslancov, prednostov ÚŠB a o trestných činoch tých zločincov, ktorých „Predsedníctvo SNR prikáže do pôsobnosti Národného súdu pre celonárodný význam ich zločinov.“ Takým je napríklad prvý na ľavici obžalovaných pred Národným súdom, major Šmigovský.
Denník Pravda z 20. 9. 1945

Pamätnú tabuľu venovanú podplukovníkovi Jánovi Šmigovskému, veliteľovi nitrianskej vojenskej posádky Slovenského štátu (1939-1945), dali 4. septembra 1998 na budovu bývalých mestských kasární, na stenu dnešnej tržnice na Štefánikovej tr. 50 osadiť mesto Nitra, Konfederácia politických väzňov Slovenska a Slovenský historický ústav Matice slovenskej.

Historické sympózium konané pri tejto príležitosti uviedol Dr. Bobák, vtedajší vedúci Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, ktorý odôvodnil potrebu umiestnenia tejto pamätnej tabule vzhľadom k nedocenenému významu osobnosti pplk. Jána Šmigovského, ktorý v rozhodujúcej chvíli zachoval vernosť prísahe Slovenskému štátu. Na sympóziu ďalej vystúpili s príspevkom Dr. Július Porubský, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska a prof. František Vnuk, exilový historik. V príspevkoch autori zhodnotili ako osobnosť, tak i vojenskú službu podplukovníka Slovenskej armády, Šmigovského, a zhodli sa, že ide o jedinečnú postavu slovenských dejín.

Bývalý žiak prezidenta Jozefa Tisu, absolvent učiteľského ústavu v Bánovciach nad Bebravou, Michal Števko, pripojil v rámci podujatia pod tabuľu tieto vybásnené slová: „Tak postoj tu každý pútnik, vyhni všetkým sporom! Veď Šmigovský nepodľahol partizánom, esesákom! Je vždy pre nás vzorom! Nech aj dnešná panychída svedomia v nás pohne, nech vatráľom rozhoria sa na Zobore ohne!“

Pamätná tabuľa (dodnes vedená pod inventarizačním číslom 2524) bola vyhotovená z čierneho mramoru so zlatými písmenami akad. sochárom Tiborom Bartfayom, pričom cena diela predstavovala podľa evidenčného listu pamiatky, ktorý spracovala dňa 13. októbra 2002 pani Bédiová, 10 000 slovenských korún.

Na tabuli je nápis: „Na pamiatku veliteľovi pechotnej školy a vojenskej posádky v Nitre pplk. JÁNOVI ŠMIGOVSKÉMU 1903-1945 za obranu štátnej nezávislosti a suverenity Slovenskej republiky...“