Opatrenia, ktoré obžalovaný urobil, boli po vojenskej stránke dostatočne účinné na zabránenie vstupu povstalcov, prípadne vedúcich činiteľov povstania alebo partizánov do Nitry.
Rozsudok nad J. Šmigovským z 25. 9. 1945

Čas: 02:40 - 03:30


Trvanie: 50 min.

Dĺžka: 3,5 km

Kilometráž: 15 km

Popis: Pokračuje sa do obce Ostrovany.


Prevýšenie: + 17 m / - 35 m

Terén a náročnosť: Využívajú sa cesty 2. triedy, trasa jednoduchá bez výraznejších prevýšení.