Na kríž, ktorý si dovtedy niesol, mal byť už len pribitý. Jeho kríž? Utrpenie väzňa, tituly zradcu za to, že dodržal prísahu. Ale to nebolo všetko. Bolesť, ktorá väčšmi pálila, oveľa väčšmi: Manželka-Neslovenka sa ho zriekla. Chcel objať naposledy svoje deti, ktoré mal tak rád. To bola jeho posledná žiadosť. Ale matka to deťom nedovolila. Kalich opustenosti mal dopiť až na dno.
páter Chryzostom Bardys, O. F. M.

Deti moje, Milanko a Mirko!

Vám na pamiatku, pri mojom lúčení do neznáma, po toľkých otrasoch, odkazujem:

Boh je Váš najvyšší pán, mamičku Vašu nikdy neprestávajte milovať a buďte jej útechou v prítomnom živli i oporou v neznámom zajtrajšku.

Česť mi káže opustiť Prahu a hľadať pravdu povinnosti tam, kde Vy ste sa narodili. Vraciam sa do milovanej zeme, v nej chcem žiť alebo pochovaný byť.

Vedzte, že Váš otec svoj rod, zem a všetko čo voňalo slovenčinou, miloval nad svoj život. Cudziemu sa nikdy nepodvolil a ani útočište tam nehľadal. Národná a osobná česť, boli jeho predstavitelia.

Deti moje zlaté, nech Vás Boh opatruje. Ani v hodine mojej smrti neprestanem za Vaše zdravie a šťastie sa modliť.

Ty, moja ženo, nikdy nezabudni, jak šľachetne som to s národom a súžitím Čechov so Slovákmi myslel. Nikdy som nemal Nemcov a iných rád a to čo som konal, bola len služobná povinnosť a národná horlivosť.

Vychovávaj naše deti na čestných, pracujúcich a osožných občanov republiky.

Až do smrti Tvoj verný manžel, priateľ a osud Tvoj a Váš, deti

Ján

Praha, 13. máj 1945

Z Bohom a v mene Jeho!

17/r. 45 Ján