Farebná brožúra:

Cagáň, I. [ed.]: Ideovo-turistický sprievodca Memoriálom pplk. Jána Šmigovského [Prvé vydanie]. Prešov: Nové slobodné Slovensko, 2014. 112 s. ISBN 978-80-970715-2-3.

Tiráž:

Medzinárodné desatinné triedenie:

303.422 Biografie. Biogramy [Biographies. Biograms]
338.48-61 Turistika, spojená s určitou udalosťou [Event tourism]
341.321 Vojnou postihnuté osoby a majetky [Persons and property involved in war]
342.31 Národná suverenita. Zvrchovanosť ľudu [Sovereignty residing in the nation. Sovereignty of the people]

Vydalo: Nové slobodné Slovensko | Štefánikova 15 | 080 01 Prešov | IČO: 355 49 599 | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Osnovateľ a spracovateľ: Igor Cagáň | © o. z. Nové slobodné Slovensko, 2014 v predvečer 70. výročia Povstania '44  | © foto: Peter Basala, | © obálka: Rastislav Kandra | Výškové diagramy a mapky: http://hiking.sk | Karikatúry od Jozefa Cincíka z Kocúra, r. 1931. Tlač KÚS, Turčiansky svätý Martin na stranách 58 (č. 3), 60 (č. 3), 62 (č. 3), 64 (č. 13), 66 (č. 19), 68 (č. 17)

Obsah:

ČASŤ IDEOVÁ: Niekoľko slov o údele Jána Šmigovského | Zabudnutý slovenský bojovník a hrdina | Šmigovský ako armádny dôstojník | Osudné udalosti roku 1944 | Udalosti v nitrianskych kasárňach: Šmigovský sa nepodvolil ani povstalcom, ani Nemcom | Ako veliteľ 1. pešieho pluku Domobrany | Osobnosť Jána Šmigovského | „Národný“ súd | Kauza Šmigovský od zvesenej tabule v Nitre po obnovený pomník v Spišskom Podhradí | Tzv. Slovenské národné povstanie a otázka morálky | Sylabus rozšírených bludov o Povstaní '44 | Prezident Mons. ThDr. Jozef Tiso k Povstaniu '44 | Prejav J. Tisu v Slovenskom rozhlase pri príležitosti vstupu nemeckých vojsk na slovenské územie | Armádny rozkaz prezidenta republiky J. Tisu: Buduje sa slovenská domobrana | Telegram J. Tisu Adolfovi Hitlerovi pri príležitosti vstupu nemeckých vojsk do Banskej Bystrice | Úradná správa o prejave J. Tisu po skončení vojenskej prehliadky a vyznamenaní nemeckých a slovenských dôstojníkov a vojakov, ktorí sa zúčastnili na bojoch proti povstaleckým jednotkám | Úvodník J. Tisu v prvom čísle časopisu Domobrana | Redakčné spracovanie príhovoru J. Tisu k veliteľom Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy
   
ČASŤ TURISTICKÁ: Memoriál Jána Šmigovského | Účel | Organizačné pokyny| Podmienky pre získanie pamätného odznaku a diplomu | Odporúčania | Základné informácie o trase | Výškový diagram trasy | Trasa po etapách | Národovec vdp. Štefan Onderčo | Mučeník vdp. František Majoch

Spolu vrátane poštovného v rámci Slovenska:

6 €*
* platí v prípade platby vopred buď cez PayPal alebo prevodom na účet
** v prípade zasielana na dobierku sa cena navyšuje o 2,55 EUR, teda celková cena na dobierku je 8,55 EUR

Informácie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uvedenou čiastkou poukázanou na č. účtu 2620038770/1100 Tatra banka podporujete združenársku činnosť o. z. Nové slobodné Slovensko (IČO: 355 49 599), Vajanského 6, 080 01 Prešov.