Nikdy sa nebojím priznať, že Národný súd a ľudové súdy po roku 1945 boli mimoriadnymi súdmi, revolučnými súdmi, kde, ako je známe, sa ani tak nehľadá objektívna pravda, ako tvorí historická politická pravda. Objektívnu historickú pravdu sú povolaní odhaliť vedeckou metódou historici – niekedy z taktických dôvodov po určitom časovom odstupe...
Genrál doc. JUDr. Anton Rašla

Farebná brožúra:

Cagáň, I. [ed.]: Ideovo-turistický sprievodca Memoriálom pplk. Jána Šmigovského [Prvé vydanie]. Prešov: Nové slobodné Slovensko, 2014. 112 s. ISBN 978-80-970715-2-3.

Tiráž:

Medzinárodné desatinné triedenie:

303.422 Biografie. Biogramy [Biographies. Biograms]
338.48-61 Turistika, spojená s určitou udalosťou [Event tourism]
341.321 Vojnou postihnuté osoby a majetky [Persons and property involved in war]
342.31 Národná suverenita. Zvrchovanosť ľudu [Sovereignty residing in the nation. Sovereignty of the people]

Vydalo: Nové slobodné Slovensko | Štefánikova 15 | 080 01 Prešov | IČO: 355 49 599 | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Osnovateľ a spracovateľ: Igor Cagáň | © o. z. Nové slobodné Slovensko, 2014 v predvečer 70. výročia Povstania '44  | © foto: Peter Basala, | © obálka: Rastislav Kandra | Výškové diagramy a mapky: http://hiking.sk | Karikatúry od Jozefa Cincíka z Kocúra, r. 1931. Tlač KÚS, Turčiansky svätý Martin na stranách 58 (č. 3), 60 (č. 3), 62 (č. 3), 64 (č. 13), 66 (č. 19), 68 (č. 17)

Obsah:

ČASŤ IDEOVÁ: Niekoľko slov o údele Jána Šmigovského | Zabudnutý slovenský bojovník a hrdina | Šmigovský ako armádny dôstojník | Osudné udalosti roku 1944 | Udalosti v nitrianskych kasárňach: Šmigovský sa nepodvolil ani povstalcom, ani Nemcom | Ako veliteľ 1. pešieho pluku Domobrany | Osobnosť Jána Šmigovského | „Národný“ súd | Kauza Šmigovský od zvesenej tabule v Nitre po obnovený pomník v Spišskom Podhradí | Tzv. Slovenské národné povstanie a otázka morálky | Sylabus rozšírených bludov o Povstaní '44 | Prezident Mons. ThDr. Jozef Tiso k Povstaniu '44 | Prejav J. Tisu v Slovenskom rozhlase pri príležitosti vstupu nemeckých vojsk na slovenské územie | Armádny rozkaz prezidenta republiky J. Tisu: Buduje sa slovenská domobrana | Telegram J. Tisu Adolfovi Hitlerovi pri príležitosti vstupu nemeckých vojsk do Banskej Bystrice | Úradná správa o prejave J. Tisu po skončení vojenskej prehliadky a vyznamenaní nemeckých a slovenských dôstojníkov a vojakov, ktorí sa zúčastnili na bojoch proti povstaleckým jednotkám | Úvodník J. Tisu v prvom čísle časopisu Domobrana | Redakčné spracovanie príhovoru J. Tisu k veliteľom Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy
   
ČASŤ TURISTICKÁ: Memoriál Jána Šmigovského | Účel | Organizačné pokyny| Podmienky pre získanie pamätného odznaku a diplomu | Odporúčania | Základné informácie o trase | Výškový diagram trasy | Trasa po etapách | Národovec vdp. Štefan Onderčo | Mučeník vdp. František Majoch

Spolu vrátane poštovného v rámci Slovenska:

6 €*
* platí v prípade platby vopred buď cez PayPal alebo prevodom na účet
** v prípade zasielana na dobierku sa cena navyšuje o 2,55 EUR, teda celková cena na dobierku je 8,55 EUR

Informácie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uvedenou čiastkou poukázanou na č. účtu 2620038770/1100 Tatra banka podporujete združenársku činnosť o. z. Nové slobodné Slovensko (IČO: 355 49 599), Vajanského 6, 080 01 Prešov.