Opatrenia, ktoré obžalovaný urobil, boli po vojenskej stránke dostatočne účinné na zabránenie vstupu povstalcov, prípadne vedúcich činiteľov povstania alebo partizánov do Nitry.
Rozsudok nad J. Šmigovským z 25. 9. 1945