Archívne dokumenty:

Citované archívne dokumenty sú uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, vo fonde Národný súd pod signatúrou Tnľud 2/45, číslo škatule 2, na mikrofilmoch A853, A854.

Zpráva o zadržaní a zatknutí J. Šmigovského z 25. mája 1945
Zápisnica z vypočúvania J. Šmigovského z 18. júna 1945
Zápisnica z vypočúvania J. Šmigovského z 23. júla 1945
Obžaloba na J. Šmigovského z 3. septembra 1945
Zápisnica o hlavnom pojednávaní v trestnej veci proti J. Šmigovskému z 21. septembra 1945
Reč obhajcu Dr. Arnošta Marcisa z 21. septembra 1945: prepis z hlavného pojednávania
Rozsudok nad J. Šmigovským z 25. septembra 1945
Zápisnica o prehliadke J. Šmigovského prof. Černáčkom z 8. októbra 1945
Zápisnica o výkone trestu smrti odsúdeného J. Šmigovského z 9. októbra 1945

Dobová tlač:

Nemecké vojsko neprichádza Slovensko obsadiť. Slovák, 31. august 1944.
Nitra nesklamala ani teraz. Slovák, 6. september 1944.
Verná Nitra. Slovenská pravda, 7. september 1944.
Veliteľ nitrianskej posádky u Vodcu a prezidenta republiky. Slovenská pravda, 8. september 1944.
Nemecké vojská a partizáni. Slovenská pravda, 9. september 1944.
Povýšenie statočného slovenského dôstojníka. Slovák, 16. september 1944.
Major Šmigovský podplukovníkom. Slovenská pravda, 17. september 1944.
Odmena za statočnosť. Gardista, 17. september 1944.
Odvaha slovenských domobraneckých vojsk. Slovenská pravda, 1. november 1944.

Iné:

Ďurica, Milan Stanislav: Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava: Lúč, 2003.
Priebeh povstania v Trnave v dňoch 29.-30. augusta 1944. Malokarpatský diaľkoplaz, november 1944.