Na pamiatku veliteľovi pechotnej školy a vojenskej posádky v Nitre pplk. JÁNOVI ŠMIGOVSKÉMU 1903-1945 za obranu štátnej nezávislosti a suverenity Slovenskej republiky. Mesto Nitra, Konfederácia politických väzňov Slovenska a Slovenský historický ústav Matice slovenskej.
nápis na demontovanej pam. tabuli

[powr-video-slider]

Farebná brožúra:

Cagáň, I. [ed.]: Ideovo-turistický sprievodca Memoriálom pplk. Jána Šmigovského [Prvé vydanie]. Prešov: Nové slobodné Slovensko, 2014. 112 s. ISBN 978-80-970715-2-3.

Tiráž:

Medzinárodné desatinné triedenie:

303.422 Biografie. Biogramy [Biographies. Biograms]
338.48-61 Turistika, spojená s určitou udalosťou [Event tourism]
341.321 Vojnou postihnuté osoby a majetky [Persons and property involved in war]
342.31 Národná suverenita. Zvrchovanosť ľudu [Sovereignty residing in the nation. Sovereignty of the people]

Vydalo: Nové slobodné Slovensko | Štefánikova 15 | 080 01 Prešov | IČO: 355 49 599 | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Osnovateľ a spracovateľ: Igor Cagáň | © o. z. Nové slobodné Slovensko, 2014 v predvečer 70. výročia Povstania '44  | © foto: Peter Basala, | © obálka: Rastislav Kandra | Výškové diagramy a mapky: http://hiking.sk | Karikatúry od Jozefa Cincíka z Kocúra, r. 1931. Tlač KÚS, Turčiansky svätý Martin na stranách 58 (č. 3), 60 (č. 3), 62 (č. 3), 64 (č. 13), 66 (č. 19), 68 (č. 17)

Obsah:

ČASŤ IDEOVÁ: Niekoľko slov o údele Jána Šmigovského | Zabudnutý slovenský bojovník a hrdina | Šmigovský ako armádny dôstojník | Osudné udalosti roku 1944 | Udalosti v nitrianskych kasárňach: Šmigovský sa nepodvolil ani povstalcom, ani Nemcom | Ako veliteľ 1. pešieho pluku Domobrany | Osobnosť Jána Šmigovského | „Národný“ súd | Kauza Šmigovský od zvesenej tabule v Nitre po obnovený pomník v Spišskom Podhradí | Tzv. Slovenské národné povstanie a otázka morálky | Sylabus rozšírených bludov o Povstaní '44 | Prezident Mons. ThDr. Jozef Tiso k Povstaniu '44 | Prejav J. Tisu v Slovenskom rozhlase pri príležitosti vstupu nemeckých vojsk na slovenské územie | Armádny rozkaz prezidenta republiky J. Tisu: Buduje sa slovenská domobrana | Telegram J. Tisu Adolfovi Hitlerovi pri príležitosti vstupu nemeckých vojsk do Banskej Bystrice | Úradná správa o prejave J. Tisu po skončení vojenskej prehliadky a vyznamenaní nemeckých a slovenských dôstojníkov a vojakov, ktorí sa zúčastnili na bojoch proti povstaleckým jednotkám | Úvodník J. Tisu v prvom čísle časopisu Domobrana | Redakčné spracovanie príhovoru J. Tisu k veliteľom Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy
   
ČASŤ TURISTICKÁ: Memoriál Jána Šmigovského | Účel | Organizačné pokyny| Podmienky pre získanie pamätného odznaku a diplomu | Odporúčania | Základné informácie o trase | Výškový diagram trasy | Trasa po etapách | Národovec vdp. Štefan Onderčo | Mučeník vdp. František Majoch

Spolu vrátane poštovného v rámci Slovenska:

6 €*
* platí v prípade platby vopred buď cez PayPal alebo prevodom na účet
** v prípade zasielana na dobierku sa cena navyšuje o 2,55 EUR, teda celková cena na dobierku je 8,55 EUR

Informácie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uvedenou čiastkou poukázanou na č. účtu 2620038770/1100 Tatra banka podporujete združenársku činnosť o. z. Nové slobodné Slovensko (IČO: 355 49 599), Vajanského 6, 080 01 Prešov.

 

Internetový projekt pod záštitou Rodného domu prezidenta Tisu a o. z. Nové slobodné Slovensko, ktorý ste práve navštívili, chce byť vizitkou dobre odvedenej práce. Práce vrahov a naničhodníkov z radov ilegálnej a nelegitímnej tzv. Slovenskej národnej rady a jej katov z tzv. Národného súdu, ktorý bol v rokoch 1945-1947 zinscenovaný s predstaviteľmi slovenským národom skutočne vyvolenými zástupcami Slovenského štátu a jeho aparátu;

Celá „dobre odvedená“ práca tzv. Národného súdu spočívala v neprávosti a politickej odplate. Alebo ako vo svojom liste generálovi Ferdinandovi Čatlošovi z 24. 6. 1966 priznal generál doc. JUDr. Anton Rašla, teoretik i praktik revolučného súdnictva: „Nikdy sa nebojím priznať, že Národný súd a ľudové súdy po roku 1945 boli mimoriadnymi súdmi, revolučnými súdmi, kde, ako je známe, sa ani tak nehľadá objektívna pravda, ako tvorí historická politická pravda. Objektívnu historickú pravdu sú povolaní odhaliť vedeckou metódou historici niekedy z taktických dôvodov po určitom časovom odstupe...“

Tieto internetové stránky sú preto venované človeku – ako nám bolo z povolaných miest odporúčané: takticky až po určitom časovom odstupe, – otcovi, manželovi, dôstojníkovi Slovenskej armády, veliteľovi pechotnej školy, podplukovníkovi, a najmä, ako sám o sebe hrdo prehlasoval – Slovákovi – pánovi Jánovi Šmigovskému – prvej obeti revolučného súdnictva tzv. Slovenskej národnej rady, o ktorej ešte i poľný prokurátor tzv. Slovenského národného povstania, Anton Rašla, bol napísal: „Ak bol usmrtený až dodatočne – po víťazstve – nepochybne to svedčí len o tom, že sa musel nájsť obetný baránok na zakrytie chýb zodpovedných organizátorov príprav povstania v Nitre.“ Zatiaľ čo i sám predseda tzv. Národného súdu, Igor Daxner, sa vyjadril, že prvý rozsudok tohto revolučného súdu musel byť prísnym pre to, aby si súd získal autoritu...

Na týchto smutných stranách zahalených aroganciou povojnovej moci sa zoznámite so životom pána Šmigovského, ktorý bol po prvýkrát komplexne spracovaný Petrom Minárom v roku 2008 pre spravodajský portál Beo.sk; pozriete si jeho fotografie a začítate sa do svedectva jeho posledného spovedníka pred popravou... Alebo si zvolíte pohodlnejší spôsob získavania informácií a prehráte si video-dramatizáciu inscenujúcu okolnosti jeho života. Ponúkame Vám takisto možnosť vstúpiť do dobovej tlače či do myslenia jedného z katanov tzv. Národného súdu, A. Rašlu. Zoznámite sa s kontroverziami, ktoré so sebou osobnosť Šmigovského priniesla po 89. roku. Spoznáte názor jedného „starého obyvateľa mesta Nitra, ktorému pamätná tabuľa podplukovníkovi na múroch bývalých nitrianskych kasární nesedela do konceptu revolučných základov II. Slovenskej republiky...

Budete krútiť hlavou nad tendenčnými historickými posudkami akademických pracovísk Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Vojenského historického ústavu. Prelistujete materiály mesta Nitry, ktorými miesta správa rozhodla o zvesení tabule, ktorú už raz vyvesili...

Z opačného uhlu, zoznámite sa s Memoriálom Jána Šmigovského, ktorý od roku 2008 pravidelne zachováva na podplukovníka všeobecnú spomienku. Prezriete si fotografie a reportáže z ostatných ročníkov tohto podujatia. Takisto, ak zatúžite po komplexnejších informáciách o tzv. Slovenskom národnom povstaní takpovediac z inej strany barikády, odnavigujeme Vás na to správne miesto.

Po zoznámení sa s celým prípadom popraveného dôstojníka Slovenskej armády, máte jedinečnú možnosť zanechať Váš odkaz jeho pozostalým v kondolenčnej knihe.

Na podporu udržiavania pamiatky na Jána Šmigovského, môžete si objednať tričko alebo brožúrku.

Toľko teda k dobre odvedenej práci vrahov a naničhodníkov z radov ilegálnej a nelegitímnej tzv. Slovenskej národnej rady a jej katov z tzv. Národného súdu, ku ktorým sa hlási a v ktorých krvavom odkaze hľadá svoje korene táto druhá, revolučná Slovenská republika...

Vďaka Vám vrahovia, že ste porodili hrdinu! Vďaka Vám za všetky tie lístky do neba mučeníkov, ktoré ste vo svojej zvrhlosti zakúpili Vašim obetiam. Platili ste však drahšie ako Vaše obete. Zaplatili ste Vaším večitým zatratením, ak ste len na smrteľnej posteli z hĺbke duše neoľutovali... Na druhej strane, Boh Vašu nenávisť zmenil na lásku. Vďaka Vám, pán Šmigovský, že ste vydali svedectvo Pravde, ktorou je Kristus-Kráľ!

I keď je tuná spracovaný Šmigovského osud len kvapkou pravdy v mori neprávostí, nevzdávam sa a verím, že z kvapiek bude ešte za môjho života riava, ktorá strhne do odpadových vôd zabudnutia súčasný zbabelý politický režim druhej, revolučnej Slovenskej republiky; režim, ktorý sa na rozdiel od toho komunistického, zbabelo nazýva demokratickým panstvom slobody a práva.

Pán podplukovník,

Kristu-Kráľu i Vám na stráž!

Igor Cagáň,
správca Rodného domu prezidenta Tisu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Tričká ponúkame vo veľkostiach M, L, XL, XXL v čiernej farbe. Tričká majú kvalitnú sieťotlačovú potlač.

Predná strana: tvárový portrét pplk. Jána Šmigovského, na pozadí orlica slovenskej brannej moci z rokov 1939-1945;

Zadná strana: text: "pplk. Ján Šmigovský zastrelený pre službu vlasti" + zákazových značkách postupne vyobrazený český lev, Dávidova hviezda a kosák a kladivo, teda symboly, ktorými sa naráža na pôvodný prívlastok Povstania '44, ktorý znel "čecho-žido-boľševické".

Cena trička:

12 € + poštovné

Objednávky:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uvedenou čiastkou podporujete združenársku činnosť o. z. Nové slobodné Slovensko, IČO: 355 49 599, Vajanského 6, 080 01 Prešov