Posádka nevpustila Nemcov dovnútra, myslím si, že je ešte dosť ľudí, ktorí si to pamätajú. Neodstraňujme tabuľu unáhlene.
Ing. arch. Vladimír Libant, býv. primátor Nitry
www.jozeftiso.sk www.beo.sk www.nss.sk