Rád by som bol pochovaný, ak je to možné, vedľa môjho otca.
pplk. Ján Šmigovský
www.jozeftiso.sk www.beo.sk www.nss.sk