Kauza Šmigovský od zvesenej pamätnej tabule v Nitre po obnovený pomník v Spišskom Podhradí