U mňa bolo samozrejmou vecou, že som prisahal; pre mňa to nebolo ťažké ako pre iných dôstojníkov.
pplk. Ján Šmigovský
www.jozeftiso.sk www.beo.sk www.nss.sk