Keď Slovenská národná rada uzákonila ľudové súdnictvo, bral sa zvláštny zreteľ na tých zradcov a kolaborantov, ktorých význam je celonárodný a na tých, ktorých zločiny majú celonárodný charakter. Všetkých zločincov tohto druhu bude súdiť zvláštny ľudový tribunál: Národný súd, so sídlom v Bratislave. Národný súd má rozhodovať najmä o trestných činoch bývalého prezidenta tzv. Slovenského štátu, bývalých ministrov, poslancov, členov HVHG, HVHM, šéfov propagandy, vyslancov, prednostov ÚŠB a o trestných činoch tých zločincov, ktorých „Predsedníctvo SNR prikáže do pôsobnosti Národného súdu pre celonárodný význam ich zločinov.“ Takým je napríklad prvý na ľavici obžalovaných pred Národným súdom, major Šmigovský.
Denník Pravda z 20. 9. 1945

O projekte

Posted in Domov

Internetový projekt pod záštitou Rodného domu prezidenta Tisu a o. z. Nové slobodné Slovensko, ktorý ste práve navštívili, chce byť vizitkou dobre odvedenej práce. Práce vrahov a naničhodníkov z radov ilegálnej a nelegitímnej tzv. Slovenskej národnej rady a jej katov z tzv. Národného súdu, ktorý bol v rokoch 1945-1947 zinscenovaný s predstaviteľmi slovenským národom skutočne vyvolenými zástupcami Slovenského štátu a jeho aparátu;

Celá „dobre odvedená“ práca tzv. Národného súdu spočívala v neprávosti a politickej odplate. Alebo ako vo svojom liste generálovi Ferdinandovi Čatlošovi z 24. 6. 1966 priznal generál doc. JUDr. Anton Rašla, teoretik i praktik revolučného súdnictva: „Nikdy sa nebojím priznať, že Národný súd a ľudové súdy po roku 1945 boli mimoriadnymi súdmi, revolučnými súdmi, kde, ako je známe, sa ani tak nehľadá objektívna pravda, ako tvorí historická politická pravda. Objektívnu historickú pravdu sú povolaní odhaliť vedeckou metódou historici niekedy z taktických dôvodov po určitom časovom odstupe...“

Tieto internetové stránky sú preto venované človeku – ako nám bolo z povolaných miest odporúčané: takticky až po určitom časovom odstupe, – otcovi, manželovi, dôstojníkovi Slovenskej armády, veliteľovi pechotnej školy, podplukovníkovi, a najmä, ako sám o sebe hrdo prehlasoval – Slovákovi – pánovi Jánovi Šmigovskému – prvej obeti revolučného súdnictva tzv. Slovenskej národnej rady, o ktorej ešte i poľný prokurátor tzv. Slovenského národného povstania, Anton Rašla, bol napísal: „Ak bol usmrtený až dodatočne – po víťazstve – nepochybne to svedčí len o tom, že sa musel nájsť obetný baránok na zakrytie chýb zodpovedných organizátorov príprav povstania v Nitre.“ Zatiaľ čo i sám predseda tzv. Národného súdu, Igor Daxner, sa vyjadril, že prvý rozsudok tohto revolučného súdu musel byť prísnym pre to, aby si súd získal autoritu...

Na týchto smutných stranách zahalených aroganciou povojnovej moci sa zoznámite so životom pána Šmigovského, ktorý bol po prvýkrát komplexne spracovaný Petrom Minárom v roku 2008 pre spravodajský portál Beo.sk; pozriete si jeho fotografie a začítate sa do svedectva jeho posledného spovedníka pred popravou... Alebo si zvolíte pohodlnejší spôsob získavania informácií a prehráte si video-dramatizáciu inscenujúcu okolnosti jeho života. Ponúkame Vám takisto možnosť vstúpiť do dobovej tlače či do myslenia jedného z katanov tzv. Národného súdu, A. Rašlu. Zoznámite sa s kontroverziami, ktoré so sebou osobnosť Šmigovského priniesla po 89. roku. Spoznáte názor jedného „starého obyvateľa mesta Nitra, ktorému pamätná tabuľa podplukovníkovi na múroch bývalých nitrianskych kasární nesedela do konceptu revolučných základov II. Slovenskej republiky...

Budete krútiť hlavou nad tendenčnými historickými posudkami akademických pracovísk Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Vojenského historického ústavu. Prelistujete materiály mesta Nitry, ktorými miesta správa rozhodla o zvesení tabule, ktorú už raz vyvesili...

Z opačného uhlu, zoznámite sa s Memoriálom Jána Šmigovského, ktorý od roku 2008 pravidelne zachováva na podplukovníka všeobecnú spomienku. Prezriete si fotografie a reportáže z ostatných ročníkov tohto podujatia. Takisto, ak zatúžite po komplexnejších informáciách o tzv. Slovenskom národnom povstaní takpovediac z inej strany barikády, odnavigujeme Vás na to správne miesto.

Po zoznámení sa s celým prípadom popraveného dôstojníka Slovenskej armády, máte jedinečnú možnosť zanechať Váš odkaz jeho pozostalým v kondolenčnej knihe.

Na podporu udržiavania pamiatky na Jána Šmigovského, môžete si objednať tričko alebo brožúrku.

Toľko teda k dobre odvedenej práci vrahov a naničhodníkov z radov ilegálnej a nelegitímnej tzv. Slovenskej národnej rady a jej katov z tzv. Národného súdu, ku ktorým sa hlási a v ktorých krvavom odkaze hľadá svoje korene táto druhá, revolučná Slovenská republika...

Vďaka Vám vrahovia, že ste porodili hrdinu! Vďaka Vám za všetky tie lístky do neba mučeníkov, ktoré ste vo svojej zvrhlosti zakúpili Vašim obetiam. Platili ste však drahšie ako Vaše obete. Zaplatili ste Vaším večitým zatratením, ak ste len na smrteľnej posteli z hĺbke duše neoľutovali... Na druhej strane, Boh Vašu nenávisť zmenil na lásku. Vďaka Vám, pán Šmigovský, že ste vydali svedectvo Pravde, ktorou je Kristus-Kráľ!

I keď je tuná spracovaný Šmigovského osud len kvapkou pravdy v mori neprávostí, nevzdávam sa a verím, že z kvapiek bude ešte za môjho života riava, ktorá strhne do odpadových vôd zabudnutia súčasný zbabelý politický režim druhej, revolučnej Slovenskej republiky; režim, ktorý sa na rozdiel od toho komunistického, zbabelo nazýva demokratickým panstvom slobody a práva.

Pán podplukovník,

Kristu-Kráľu i Vám na stráž!

Igor Cagáň,
správca Rodného domu prezidenta Tisu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Projekt prevádzkuje Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Bytča, ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča, IČO: 30795320/001, Bankové spojenie: UniCredit Bank 11 313 830 18/1111 (EUR) | IBAN: SK 20 1111 0000 0011 3138 3018 | SWIFT (BIC): UNCRSKBX
www.jozeftiso.sk www.beo.sk www.nss.sk