Mne sa zdalo byť priamo nemožné, aby Nemci útočili na Slovensko, keď sme predtým 6 rokov spolu nažívali ako spojenci.
pplk. Ján Šmigovský

Zadajte e-mailovú adresu vášho účtu. Bude vám na ňu zaslaný overovací kód. Po jeho obdržaní si môžete zmeniť heslo k účtu.

www.jozeftiso.sk www.beo.sk www.nss.sk